Begrepp

Vänsterderivata

Vänsterderivatan för en funktion f(x)f(x) i en viss punkt aa definieras som gränsvärdet för ändringskvoten f(a+h)f(a)h\frac{f(a+h)-f(a)}{h} när hh går mot 00 från vänster. Detta brukar skrivas f(a)=limh0f(a+h)f(a)h. f'_-(a) = \lim \limits_{h \to 0^-}\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}. Minustecknet indikerar att hh går mot 00 från just vänster, dvs. från mindre till större xx-värden. Om vänsterderivatan för en funktion i en viss punkt är lika med högerderivatan i samma punkt så betyder det att även derivatan i punkten existerar.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}