Begrepp

Med avseende på

Uttrycket "med avseende på" anger vad som ska hanteras som variabler respektive konstanter då det finns fler än en okänd. Om man exempelvis löser ekvationen s+r=5 s+r=5 med avseende på ss betraktas rr som en konstant och lösningen blir s=5r.s=5-r. Om man löser ekvationen med avseende på rr blir lösningen istället r=5s.r=5-s. Oftast används uttrycket dock i samband med derivering och integrering av funktioner. T.ex. kan man derivera funktionen y=x2+2a y=x^2+2a med avseende på x.x. Detta betyder att allt utom xx ska tolkas som konstanter, och derivatan blir då enligt deriveringsreglerna y=2x.y'=2x. Derivatan med avseende på aa blir istället y=2.y'=2. Vid integrering anger integrationsvariabeln vad det är man ska integrera med avseende på.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}