{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Med avseende på *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Med avseende på

Uttrycket "med avseende på" anger vad som ska hanteras som variabler respektive konstanter då det finns fler än en okänd. Om man exempelvis löser ekvationen
s+r=5
med avseende på s betraktas r som en konstant och lösningen blir s=5r. Om man löser ekvationen med avseende på r blir lösningen istället r=5s. Oftast används uttrycket dock i samband med derivering och integrering av funktioner. T.ex. kan man derivera funktionen
y=x2+2a
med avseende på x. Detta betyder att allt utom x ska tolkas som konstanter, och derivatan blir då enligt deriveringsreglerna Derivatan med avseende på a blir istället Vid integrering anger integrationsvariabeln vad det är man ska integrera med avseende på.
close
Community