{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Med avseende på

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Med avseende på

Uttrycket "med avseende på" anger vad som ska hanteras som variabler respektive konstanter då det finns fler än en okänd. Om man exempelvis löser ekvationen
med avseende på betraktas som en konstant och lösningen blir Om man löser ekvationen med avseende på blir lösningen istället Oftast används uttrycket dock i samband med derivering och integrering av funktioner. T.ex. kan man derivera funktionen
med avseende på Detta betyder att allt utom ska tolkas som konstanter, och derivatan blir då enligt deriveringsreglerna Derivatan med avseende på blir istället Vid integrering anger integrationsvariabeln vad det är man ska integrera med avseende på.
close
Community (beta)