Vad säger forskningen om lösningar?

Matematik bygger på förståelse och logiska resonemang. Därför är våra lösningar mer än något som man enbart skriver av eller memorerar, utan något man läser igenom och funderar över. Det är därför vi tar med diskussioner, alternativa lösningar och extramaterial i våra lösningar.

Det finns också forskning som pekar på fördelarna med förklarande lösningar vid inlärning. John Sweller utvecklade teorin om kognitiv belastning och menar att den är hög för vanlig problemlösning. Det orsakar ineffektiv inlärning och kan med fördel ersättas av att studera med lösningar. Läs forskningsartikeln här.

Underlättar lösningar elevens inlärning?

Ja, då elevers matematikkunskaper till stor del utvecklas under eget arbete genom träning och problemlösning av uppgifter från en lärobok. När du övar vill du inte fastna på en uppgift. I dagens läroböcker finns det oftast bara ett facit längst bak i boken som inte är till någon större hjälp. Mathleaks fokuserar på pedagogik och vägen fram till svaren. Uppgifterna i vårt läromedel är uppdelade i fyra nivåer med stigande svårighetsgrad. Varje nivå har ett flertal uppgifter med tillhörande facit, ledtråd och lösning. Våra lösningar både till tryckta läroböcker och vårt egna läromedel är självinstruerande vilket innebär att eleven kan plugga utan att fastna.  En studie på Thorildsplans gymnasium visade att utav elever som pluggat med Mathleaks Premium klarade 40% fler kunskapskraven än de som inte gjort det. Ett annat exempel där lösningar är vanligt förekommande i undervisningen är på universitetsnivå. Den studerande får så kallade exempeltentor med tillhörande lösningar för att lättare kunna bedriva självstudier och öka sin förståelse.

Finns det lösningar till min bok?

Under menyn Matematikböcker finns en lista på de böcker som vi tagit fram lösningar till.

Lösningen matchar inte bokens uppgift?

En och samma lärobok har ofta flera olika tryckningar med små skillnader mellan sig. Det kan röra sig om ändrade siffervärden, utbytta uppgifter eller ibland tillagda uppgifter vilket kan förskjuta numreringen. Det är dock ganska sällsynt varför även en annan utgåva än den vi använt matchar appen för de flesta uppgifterna. Vi är tacksamma för alla tips om uppgifter där appen inte matchar boken så att matchningen kan rättas till.

Svaret är inte samma som facit?

Förklaringar till detta kan vara:

  • Det kan finnas flera rätta svar.
  • Ibland finns det olika sätt att visa samma svar (som 0.5 och 1/2).
  • Det förekommer fel i böckernas facit.

Detta hanteras genom att:

  • Vi brukar lägga in en anmärkning i de lösningar som skiljer sig från facit och förklara vad det beror på.
  • Misstänker du ett fel i en lösning rapporterar du det via knappen ”Rapportera fel” i menyn. Vi kontrollerar felrapporter dagligen.

När kommer lösningar till kurs 5?

Mathleaks läromedel kommer att omfatta kurs 5 och arbetet påbörjas under 2017.

Hur får man tag i lösningarna till uppgifterna?

Lösningarna ligger i en app som finns till iOS- och Android-enheter. Appen kan laddas ned gratis via App Store eller Google Play.