Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan home Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }} {{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Lägesmått med kalkylprogram

Begrepp

Kalkylprogram

Kalkylprogram är datorprogram, t.ex. Microsoft Excel och Google Kalkylark, som används för att sammanställa och göra beräkningar på datamängder. Man samlar denna data i kalkylark som består av celler, ordnade i rader och kolumner.

Cellerna i ett ark kan innehålla siffror, text eller formler som utför beräkningar på andra celler. För att referera till en specifik cell i ett ark kombinerar man bokstaven som anger cellens kolumn med siffran som anger cellens rad. Exempelvis är cellen C2 markerad i följande figur.

Kalkylprogram har vanligen inbyggda funktioner för att hantera stora datamängder, exempelvis för att sortera dem eller utföra beräkningar som skulle vara tidskrävande att göra för hand. Summering, beräkning av medelvärde samt ritning av diagram och grafer är några exempel på funktioner som brukar finnas.
Digitala verktyg

Lägesmått med kalkylprogram

Kalkylprogram har inbyggda funktioner för att beräkna lägesmått som medelvärde, median och typvärde. Förutom att det lätt går att göra beräkningar på stora datamängder i dessa program är det dessutom enkelt att lägga till, ta bort och byta ut värden i efterhand. Man kan t.ex. göra beräkningar på datamängden i kalkylarket nedan.

Digitala verktyg

Beräkna medelvärde

För att beräkna medelvärdet väljer man en tom cell där medelvärdet ska beräknas, exempelvis B1, och skriver =MEDEL( eller =AVERAGE(\begin{aligned} &=\text{MEDEL(} \qquad \text{ eller }\\[0.5em] &=\text{AVERAGE(} \end{aligned} beroende på om man har svenska eller engelska inställt i programmet. Man markerar sedan cellerna som ska ingå i beräkningen, vilket i det här fallet är A1-A5, och avslutar med en högerparentes. Det går också att skriva in vilka celler som ska ingå som A1:A5 istället för att markera dem.

Trycker man sedan på enter beräknas medelvärdet.

Om man nu ändrar i någon av cellerna ändras detta medelvärde automatiskt utan att man behöver utföra beräkningen igen.

Digitala verktyg

Beräkna median

För att beräkna medianen använder man istället kommandot =MEDIAN(.=\text{MEDIAN}(.

Digitala verktyg

Beräkna typvärde

För att beräkna typvärdet i datamängden skriver man =TYPVA¨RDE(eller=MODE(\begin{aligned} &=\text{TYPVÄRDE}( \quad \text{eller}\\ &=\text{MODE}( \end{aligned}

beroende på språkinställningarna. Då anger kalkylprogrammet det värdet som förekommer flest gånger i datamängden.

Uppgift

Larry driver en kiosk och under en halvtimme håller han koll på hur mycket hans kunder handlar för. Han får följande lista med betalningar. 25kr,  40kr,  49kr,  40kr,10kr,  28kr,  15kr,  35kr\begin{aligned} 25\,&\text{kr}, \; 40\,\text{kr}, \; 49\,\text{kr}, \; 40\,\text{kr},\\ 10\,&\text{kr}, \; 28\,\text{kr}, \; 15\,\text{kr}, \; 35\,\text{kr} \end{aligned} Använd ett kalkylprogram för att beräkna medelvärdet, medianen och typvärdet för kundernas betalningar.

Lösning

För att kunna beräkna de olika lägesmåtten måste vi först föra in värdena i kalkylprogrammet. Vi kan till exempel göra det i första kolumnen.

Vi beräknar sedan medelvärdet i valfri cell genom att klicka på den, skriva in =MEDEL( och sedan markera värdena. Vi kan exempelvis göra det i cell B1.

Vi avslutar parentesen och trycker på enter för att beräkna medelvärdet.

Vi beräknar sedan medianen i cell B2 på samma sätt som tidigare, fast med kommandot =MEDIAN(

Typvärdet är ganska enkelt att se på egen hand, men vi låter kalkylprogrammet ta hand om det med genom att använda kommandot =TYPVÄRDE( i cellen B3.

Medelvärdet av kundernas köp är alltså 30.2530.25 kr, medianen är 31.531.5 kr och typvärdet är 40.40.

info Visa lösning Visa lösning
Digitala verktyg

Bestäm lägesmått med räknare

Man kan bestämma olika lägesmått för en datamängd med hjälp av räknare.

Digitala verktyg

Lägg in värden i lista

Man börjar med att trycka på knappen STAT och sedan Edit. Därefter skriver man in samtliga värden i en av listorna, t.ex. lista L1. Det spelar ingen roll i vilken ordning värdena skrivs in.
miniräknare TI82 som visar edit
Digitala verktyg

Bestäm lägesmått

När värdena är inmatade trycker man på STAT igen och väljer CALC-menyn. Där markerar man alternativet 1-Var Stats och trycker på ENTER två gånger. Om man matat in värdena i någon annan lista än L1 väljer man den genom att trycka på 2nd och sedan siffran på listan (t.ex. 2nd + 3).

miniräknare visar calc

Displayen visar då en mängd olika symboler. Den översta symbolen (x med streck ovanför) är medelvärdet, vilket här är 91.391.3.

miniräknare visar medelvärde

För att hitta medianen måste man trycka nedåt till alternativet Med. Där kan man läsa av medianen, som i just detta fall är 12.4.12.4.

miniräknare visar median


{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward