{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Hur kan e beräknas?

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Förklaring

Hur kan beräknas?

Ett sätt man kan beräkna talet på utgår ifrån derivatans definition för exponentialfunktionen där är något positivt tal. Då får man uttrycket
Om gränsvärdet i uttrycket antar värdet för något specifikt fås deriveringsregeln vilket gäller då har värdet Det är därmed intressant att undersöka likheten
om man vill beräkna För att undvika felaktiga omskrivningar av uttrycket kan man nu ersätta gränsvärdet med att likheten ungefärligt gäller så länge är något litet. Man kan då behandla uttrycket som en ekvation, där man vill få ensamt i ena ledet.
Ju mindre är, desto mer likt kommer vänster- och högerledet vara. Om detta dras till sin spets får man ett gränsvärde som ger
Detta gränsvärde uttrycks oftast på den alternativa formen
som man får med substitutionen Samtidigt som närmar sig måste då närma sig oändligheten, vilket ger i det andra gränsvärdet. Genom att numeriskt sätta in mindre alternativt större får man ett mer och mer exakt värde på
close
Community (beta)