Teori

-sin(v)=cos(v+90)\text{-} \sin(v)=\cos(v+90^\circ)


Eftersom sinus och cosinus kan ses som förskjutningar av varandra kan man skriva sinusfunktioner som cosinusfunktioner och vice versa med hjälp av olika samband. Ett sådant samband är -sin(v)=cos(v+90). \text{-} \sin(v)=\cos(v+90^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}