Regel

Cosinusvärdet för en vinkel som ökat med 9090^\circ

Ett sinusvärde kan omvandlas till ett cosinusvärde.

-sin(v)=cos(v+90)\text{-} \sin(v)=\cos(v+90^\circ)

För att visa detta kan additionsformeln för cosinus användas på högerledet.
cos(v+90)\cos\left(v+90^\circ\right)
cos(v)cos(90)sin(v)sin(90)\cos(v)\cos(90^\circ)-\sin(v)\sin(90^\circ)
cos(v)0sin(v)1\cos(v)\cdot0-\sin(v)\cdot 1
-sin(v)\text{-}\sin(v)
Alltså är -sin(v)=cos(v+90).\text{-}\sin(v) = \cos\left(v+90^\circ\right).
Q.E.D.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}