Teori

Förlängning med konplexkonjugat

När man dividerar två komplexa tal skrivna på rektangulär form kan man förlänga med nämnarens komplexkonjugat. Nämnaren kommer då blir reell, vilket underlättar beräkningen. T.ex. om man delar 4+5i4+5i med 12i1-2i får man 4+5i12i=(4+5i)(1+2i)(12i)(1+2i)=(4+5i)(1+2i)12+22. \dfrac{4+5i}{1-2i}=\dfrac{(4+5i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \dfrac{(4+5i)(1+2i)}{1^2 + 2^2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}