Teori

Derivatan av ln(u)\ln(u)


När man deriverar den naturliga logaritmen av en funktion, ln(u),\ln(u), måste man använda kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för ln(x)\ln(x) ska man alltså multiplicera med derivatan av den inre funktionen, D(u).D(u). T.ex. är D(ln(x2))=1x2D(x2)=1x22x. D\left(\ln\left(x^2\right)\right) = \dfrac{1}{x^2} \cdot D\left(x^2\right) = \dfrac{1}{x^2} \cdot 2x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}