Regel

Primitiv funktion till cos(x)\cos(x)

Eftersom derivatan av sin(x)\sin(x) är cos(x),\cos(x), måste sin(x)\sin(x) vara en primitiv funktion till cos(x).\cos(x).

D-1(cos(x))=sin(x)+CD^{\text{-1}}\left(\cos(x)\right)=\sin(x) +C

Detta gäller endast då xx anges i radianer. Man kan visa denna regel genom att derivera F(x)=sin(x)+C.F(x)=\sin(x)+C. Värdet på konstanten CC spelar ingen roll eftersom derivatan av den blir 0.0.

F(x)=sin(x)+CF(x)=\sin(x)+C
F(x)=D(sin(x))+D(C)F'(x)=D(\sin(x))+D(C)
F(x)=D(sin(x))F'(x)=D(\sin(x))
F(x)=cos(x)F'(x)=\cos(x)

Derivatan blir cos(x),\cos(x),sin(x)\sin(x) är en primitiv funktion till cos(x).\cos(x).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}