{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
Proceed to next lesson
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.introSlideInfo.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.introSlideInfo.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.introSlideInfo.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Teori

Variabel

Inom programmering används variabler för att lagra olika sorters värden. Ofta är det fråga om heltal eller decimaltal, men det kan t.ex. också vara text. Man skapar en variabel genom att välja ett namn och skriva det följt av ett likhetstecken och sedan det man vill lagra i variabeln. Man kan t.ex. skriva

x = 10

för att lagra värdet i variabeln x, vilket kallas att x tilldelas värdet Man kan se det som att programmet skapar en låda märkt x som det sedan lägger värdet i.

Variabler i programmering 1 p.svg

Variabelnamn kan bestå av bokstäver, siffror och understreck (_) men de får inte börja med en siffra. I de flesta programmeringsmiljöer går det att använda å, ä och ö i variabelnamn men man brukar undvika att göra det eftersom det inte är garanterat att det fungerar.

en_variabel = 33.012
print(en_variabel)
variabel_2 = 74
print(variabel_2)
  • Visa resultat
>
33.012
74

Till skillnad från variabler inom matematiken är innehållet i programmeringsvariabler varken obekant eller godtyckligt, utan programmet håller hela tiden reda på vad som finns lagrat i dem. Det är dock möjligt att innehållet skrivs över med något annat allt eftersom programmet stegar sig igenom koden.

x = 10
print(x)
x = 20
print(x)
  • Visa resultat
>
10
20