Teori

Kod

När man programmerar kallas instruktionerna för kod, eller ibland källkod. Ett datorprogram består av kod på samma sätt som en bok består av text. Kod ser ut på olika sätt beroende på vilket programmeringsspråk man använder. Exemplet nedan är skrivet i språket Python och är instruktioner för att skriva ut talen 04.0 - 4.

for i in range(5):
	print(i)
  • Visa resultat
>
0
1
2
3
4

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}