{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Tilldelning

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Tilldelning

När man lagrar ett visst värde i en variabel säger man att man tilldelar variabeln ett värde. Man gör detta genom att skriva ett variabelnamn följt av ett likhetstecken och det man vill lagra i variabeln. Exempelvis tilldelas variabeln x värdet 7 om man skriver x = 7. Om det som står till höger om likhetstecknet är ett uttryck som kan beräknas är det resultatet av denna beräkning som kommer att lagras.
x = 7
print(x)
y = 3*7 + 8
print(y)
  • Visa resultat
>
7
29

Om man gör flera tilldelningar till samma variabel kommer det lagrade värdet att ändras och det som tidigare fanns i variabeln kommer att glömmas bort.

x = 7
print(x)
x = 10
print(x)
  • Visa resultat
>
7
10
close
Community