Bestäm en cylinders begränsningsarea

En cylinder har höjden 44 cm och basytans radie är 22 cm. Vad är begränsningsarean?

Skills Begransningsarea cylinder1.svg

För att beräkna dess begränsningsarea använder vi formeln A=2πrh+2πr2A=2\pi rh+2\pi r^2, där rr är radien och hh är höjden.

A=2πrh+2πr2A=2\pi rh+2\pi r^2
A=2π24+2π22A=2\pi \cdot{\color{#0000FF}{2}}\cdot{\color{#009600}{4}}+2\pi\cdot {\color{#0000FF}{2}}^2
Förenkla potens
A=2π24+2π4A=2\pi \cdot2\cdot4+2\pi\cdot 4
A=16π+8πA=16\pi+8\pi
A=24πA=24\pi
A=75.39822A=75.39822\ldots
A75A\approx75

Cylinderns begränsningsarea är ungefär 7575 cm2^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}