{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Ange summan av en aritmetisk talföljd
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next
Ange summan av en aritmetisk talföljd
Vi ska beräkna summan av talföljden 2,4,6,8,10? Vi använder då formeln
där a1 är det första värdet (2), n är antal element (5) och är sista termen man summerar (10). Vi sätter in våra värden i formeln och förenklar.

Summan av talföljden är alltså 30.

close
Community