Ange summan av en aritmetisk talföljd

Vi ska beräkna summan av talföljden 2,4,6,8,10?2,\, 4, \, 6, \, 8, \, 10? Vi använder då formeln sn=n(a1+an)2 s_n = \dfrac{n(a_1+a_n)}{2} där a1a_1 är det första värdet (22), nn är antal element (55) och ana_n är sista termen man summerar (10).(10). Vi sätter in våra värden i formeln och förenklar.

sn=n(a1+an)2s_n = \dfrac{n(a_1+a_n)}{2}
s5=5(a1+a5)2s_{{\color{#0000FF}{5}}} = \dfrac{{\color{#0000FF}{5}}(a_1+a_{{\color{#0000FF}{5}}})}{2}
s5=5(2+10)2s_5 = \dfrac{5({\color{#0000FF}{2}}+{\color{#009600}{10}})}{2}
s5=5122s_{5} = \dfrac{5\cdot 12}{2}
s5=56s_{5} = 5\cdot 6
s5=30s_{5}= 30

Summan av talföljden är alltså 3030.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}