{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Ange summan av en aritmetisk talföljd

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next
Ange summan av en aritmetisk talföljd
Vi ska beräkna summan av talföljden Vi använder då formeln
där är det första värdet (), är antal element () och är sista termen man summerar Vi sätter in våra värden i formeln och förenklar.

Summan av talföljden är alltså .

close
Community (beta)