{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Element

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Element

Element kan syfta på det som bygger upp en mängd eller på tal i en talföljd. Exempelvis är talen och element i talmängden (de reella talen). I talföljden
brukar elementet representera ett godtyckligt tal i talföljden och anger följdens sista tal. Indexet visar alltså antalet tal i följden men också vilken position elementet har.
close
Community (beta)