Begrepp

Element

Element kan syfta på det som bygger upp en mängd eller på tal i en talföljd. Exempelvis är talen 44 och 7.57.5 element i talmängden R\mathbb{R} (de reella talen). I talföljden a1, a2,, ai,,an a_1, \ a_2, \ldots,\ a_i, \ldots, \, a_n brukar elementet aia_i representera ett godtyckligt tal i talföljden och ana_n anger följdens sista tal. Indexet nn visar alltså antalet tal i följden men också vilken position elementet har.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}