Begrepp

Slutet område

Ett slutet område är ett område som begränsas av ett system av olikheter där ingen av olikheterna är strikt. Det innebär att områdets gränser ingår, vilket markeras med heldragna linjer. Grafiskt representeras exempelvis systemet {y4xx0y0 \begin{cases}y\leq 4 - x \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases} som en triangel i första kvadranten där alla punkter som ligger på triangelns rand ingår.

Motsatsen till ett slutet område är ett öppet område, där någon del av randen inte ingår.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}