{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Slutet område

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Slutet område

Ett slutet område är ett område som begränsas av ett system av olikheter där ingen av olikheterna är strikt. Det innebär att områdets gränser ingår, vilket markeras med heldragna linjer. Grafiskt representeras exempelvis systemet
som en triangel i första kvadranten där alla punkter som ligger på triangelns rand ingår.

Motsatsen till ett slutet område är ett öppet område, där någon del av randen inte ingår.

close
Community (beta)