{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Öppet område

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Öppet område

Ett öppet område är det område som begränsas av ett system av olikheter där minst en av de ingående olikheterna är strikt. Det innebär att punkterna på en eller flera av områdets gränser inte ingår, vilket markeras med streckade linjer. Följande system av olikheter:
tolkas grafiskt i ett koordinatsystem som första kvadranten exklusive punkterna som ligger på de positiva koordinataxlarna.

Området har alltså inga slutpunkter eftersom man kan alltid gå mot mindre och mindre tal som ligger oändligt nära och Motsatsen till ett öppet område är ett slutet område.

close
Community (beta)