Begrepp

Sluten formel

En sluten formel beskriver ett element i en talföljd genom att använda elementets platsnummer, dvs. index. Exempelvis kan de positiva udda talen 1, 3, 5, 7, 1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \ldots för n1n \ge 1 beskrivas av den slutna formeln: an=2n1. a_n = 2n-1. Den här formeln säger att varje element i talföljden är dubbelt så stort som sitt platsnummer, minus 1.1. Det fjärde talet blir alltså a4=241=81=7. a_4=2\cdot4-1=8-1=7. Samma talföljd skulle kunna beskrivas av en rekursiv formel.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}