Begrepp

Talföljd

En talföljd är en ändlig eller oändlig följd av tal, sk. element. Ett exempel på en talföljd är 1,4,7,10,13, 1,\, 4, \, 7, \, 10, \, 13, \ldots där punkterna på slutet innebär att den fortsätter i oändlighet. Talen kallas ofta a1,a_1, a2,a_2, a3a_3 osv. där den nedsänkta siffran kallas för index och anger vilken position i talföljden ett element har. I exemplet är a1=1,a2=4,a3=7, osv. a_1=1, \quad a_2=4, \quad a_3=7, \ \text{osv.} Flera element kan ha samma värde, även om det inte är fallet här. Två specifika typer av talföljder är aritmetiska talföljder och geometriska talföljder.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}