{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Rekursiv formel *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Rekursiv formel

En rekursiv formel utgår från det första och föregående elementet (eller elementen) i en talföljd för att beräkna nästa. Exempelvis kan de positiva udda talen för beskrivas av den rekursiva formeln:
Detta tolkas som att det första talet är 1 och att varje tal därefter är 2 större än det föregående. Om man vet att det tredje talet a3=5 blir det fjärde talet alltså
a4=a3+2=5+2=7.
Ett känt exempel på en rekursiv talföljd är Fibonaccis talföljd. En formel för en talföljd som inte är rekursiv kan vara sluten.
close
Community