Begrepp

Rekursiv formel

En rekursiv formel utgår från det första och föregående elementet (eller elementen) i en talföljd för att beräkna nästa. Exempelvis kan de positiva udda talen 1, 3, 5, 7, 1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \ldots för n2n \ge 2 beskrivas av den rekursiva formeln:

a1=1an=an1+2.\begin{aligned} &a_1 = 1 \\ &a_n = a_{n - 1} + 2. \end{aligned}

Detta tolkas som att det första talet är 11 och att varje tal därefter är 22 större än det föregående. Om man vet att det tredje talet a3=5a_3=5 blir det fjärde talet alltså a4=a3+2=5+2=7. a_4=a_3 + 2=5+2=7. Ett känt exempel på en rekursiv talföljd är Fibonaccis talföljd. En formel för en talföljd som inte är rekursiv kan vara sluten.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}