Begrepp

Oberoende och beroende variabel

Variabeln xx är ofta en oberoende variabel och yy är beroende. I en funktion som y=x6+4x4x y=x^6+4x-4^x är utvärdet, y,y, en beroende variabel eftersom det beror på invärdet, xx. Invärdet är oberoende eftersom den inte berory.y. En tumregel för att skilja på begreppen är att den oberoende variabeln oftast kommer före i tid. Om funktionen y=24x y=24x beskriver kostnaden för xx kg clementiner är xx den oberoende variabeln eftersom man först tar så mycket clementiner man ska ha och sedan betalar för det. Kostnaden beror alltså på vikten och inte tvärtom.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}