Begrepp

Mängd

En mängd är en samling unika objekt. Varje objekt kallas element och om elementen är tal är det en talmängd. Ett exempel på en talmängd är de naturliga talen, N\mathbb{N}. En mängd anges inom klamrar, {}, och ordningen spelar ingen roll. Exempelvis är {1,2,3}\{1,2,3\} samma talmängd som {2,3,1}.\{2,3,1\}. Det spelar heller ingen roll hur många gånger man anger samma element. Både {5,2,7,4,5,7}och{7,2,4,2,5,2,7,4} \{5,2,7,4,5,7\} \quad \text{och} \quad \{7,2,4,2,5,2,7,4\} anger mängden av talen 22, 44, 55 och 77.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}