Begrepp

Härledning

En härledning är en typ av matematisk argumentation där man med hjälp av logiska slutsatser visar steg för steg hur man kommit fram till t.ex. en formel eller ett samband. Ett exempel på en härledning är omskrivningen från en andragradsekvation på pqpq-form, dvs. x2+px+q=0 x^2+px+q=0 till pqpq-formeln. Härledningar kan ibland användas för att bevisa samband, t.ex. yttervinkelsatsen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}