Begrepp

Aritmetisk summa

Summeras talen i en aritmetisk talföljd får man dess aritmetiska summa. Är talföljden tillräckligt kort som exempelvis 1,3,5,71,3,5,7, kan man beräkna summan för hand: s=1+3+5+7=16 s=1+3+5+7=16 Summan är alltså s=16s=16. Är talföljden längre kan det dock bli jobbigt att addera elementen för hand. Istället kan man använda formeln för en aritmetisk summa.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}