Begrepp

Aritmetisk talföljd

En aritmetisk talföljd är en talföljd med konstant steglängd, dd (står för differens), dvs. det är lika långt mellan det första och andra talet som mellan det tionde och elfte. Här ser vi ett exempel på en aritmetisk talföljd:

Aritmetisk talfoljd7457.svg

Den här talföljden har steglängden 22, dvs. d=2d=2. Ett element brukar skrivas som ana_n, där nn anger platsnumret: a1a_1 är första talet, a2a_{2} det andra, osv.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}