Algebra och icke-linjära ekvationer

Kvadratkomplettering

Teori