Teori

Faktorisera med första kvadreringsregeln

Ett uttryck på formen a2+2ab+b2a^2+2ab+b^2 kan faktoriseras genom att första kvadreringsregeln används "baklänges": a2+2ab+b2=(a+b)2. a^2+2ab+b^2=(a+b)^2. Exempelvis kan uttrycket x2+10x+25x^2+10x+25 skrivas som x2+2x5+52,x^2+2\cdot x \cdot 5+5^2, vilket kan uttryckas som en multiplikation av två identiska parenteser: x2+2x5+52=(x+5)2. x^2+2\cdot x \cdot 5+5^2=(x+5)^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}