Procentuella förändringar

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Mathleaks Kurser

Om du behöver ytterligare teori eller test för Procentuella förändringar (Kurs 1), prova Mathleaks kurser som du kan prova gratis här: mathleaks.se/utbildning.

Hjälp och forum

problemlösning
besvarad 2014-09-17 16:10
Lösningen har varit lättare att förstå om bevisen hade varit med siffror också så att man kunde lätt hänga med men man fattar ändå.
ML Ragnar
besvarad 2014-09-18 15:00
Den var väldigt textig, ligger en ny version uppe nu som är tänkt att vara lite mer tillgänglig. Tog bort bevisen då de kändes ganska introverta och kanske inte tillför så mycket, men finns det intresse kan de pillas tillbaka.
SM
besvarad 2017-09-04 15:55
Hej! Finns det något algebraiskt sätt att lösa denna uppgift? Mvh
ML Ragnar
besvarad 2017-09-05 7:59
Man kan åtminstone göra det *mer* algebraiskt. Kalla antalet flickor på NA/TE för Fn, och antalet flickor totalt på skolan för F. Då är Fn / F = 0.4, vilket kan skrivas om till Fn = 0.4F. Med motsvarande beteckningar för pojkarna får man Pn / P = 0.6, vilket ger Pn = 0.6P. Ställ sedan upp andelen elever som går på NA/TE. På dessa program går Fn + Pn, och totalt på skolan finns F + P elever. Andelen som ska undersökas är alltså: (Fn + Pn) / (F + P) Sätt in uttrycken för Fn och Pn: (0.4F + 0.6P) / (F + P) Dela upp i två bråk: [0.4F / (F + P)] + [0.6P / (F + P)]. Förkorta vänstra bråket med F, högra med P: [0.4 / (1 + P/F)] + [0.6 / (1 + F/P)]. Nu kan man undersöka vad som händer med det här uttrycket i tre fall: Om F=P, om F>>P (F är mycket större än P) och P>>F. F=P ger [0.4 / (1 + 1)] + [0.6 / (1 + 1)] = 0.2 + 0.3 = 0.5 F>>P gör att P/F blir nära noll, och F/P ett väldigt stort tal. Då blir vänstra bråket ungefär 0.4 / 1 = 0.4, medan 0.6 delat på ett jättestort tal blir ungefär noll. Så om flickorna är många fler än pojkarna kommer andelen gå längre och längre mot 0.4 P>>F ger det omvända: F/P blir nära noll och P/F blir jättestort. Då blir högra bråket ungefär 0.6/1 = 0.6, och vänstra bråket nära noll. Så andelen går mot 0.6 om pojkarna är många fler. Tillsammans innebär de tre fallen att andelen måste ligga mellan 0.4 och 0.6.
ali
besvarad 2019-02-16 15:09
Det är bra hjälp för min matte nivå
ML Daniel
besvarad 2019-02-18 6:53
Kul att du tycker det! Mvh Daniel
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.