Teori

$\sqrt{a^2}

|a|$= Kvadratroten ur ett tal i kvadrat är lika med absolutbeloppet av talet, dvs. det är alltid positivt. Exempelvis är (-3)2=-3=3. \sqrt{(\text{-} 3)^2}=|\text{-}3|=3. Denna regel är också en definition av absolutbelopp.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}