Teori

$\sqrt{\text{-} a}

\sqrt{a}\cdot i=[[KvadratrotWordlistKvadratroten]]urettnegativttal= [[Kvadratrot *Wordlist*|Kvadratroten]] ur ett negativt tal \text{-} a\text{-} akanalltsa˚skrivassomkvadratrotenur kan alltså skrivas som kvadratroten ur amultipliceratmedden[[Imagina¨raenhetenWordlistimagina¨raenheten]] multiplicerat med den [[Imaginära enheten *Wordlist*|imaginära enheten]] i.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}