Teori

Likställ real- och imaginärdelar


För att två komplexa tal ska vara samma måste både deras real- och imaginärdelar vara samma. Man kan alltså jämföra deras real- och imaginärdelar var för sig.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}