Teori

Första steget i en polynomdivision


När man polynomdividerar får man en ny term i kvoten genom att dividera täljarens term av högst grad med nämnarens term av högsta grad. Man placerar den nya termen på liggande stolens "rygg".

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}