Förklaring

Hur tolkas liggande stolen?

I uppställningen för liggande stolen sätter man bråkets täljare på "stolens" sits och nämnaren mellan stolsbenen. Bilden visar hur man ställer upp 132,\frac{13}{2}, samt hur metoden fått sitt namn.

Stol till polynomdivision20.svg

När divisionen är klar finns ett tal på stolsryggen, och en ny täljare.

Heltalsdivision2.svg

Resultatet kan skrivas om på den mer välbekanta formen 6+12.\begin{aligned} 6+\dfrac{1}{2}. \end{aligned} Talet som skrivs på stolens rygg är alltså divisionens heltalskvot, eller ofta bara "kvot". Den säger att talet 22 går 66 hela gånger i talet 13.13. Men 26=12,2\cdot 6 = 12, så det "fattas" 11 vilket kallas divisionens rest. Är resten 00 har divisionen gått jämnt upp.

Begrepp

Terminologi för polynomdivision

Begreppen täljare, nämnare, kvot och rest används även när det är polynom som divideras. Om man exempelvis dividerar x2+4x^2 + 4 med x1x-1 ställer man upp divisionen så här.
När divisionen är klar får man följande uttryck.
Detta kan också skrivas på ett mer bekant sätt: (x+1)+3x1.\begin{aligned} (x+1)+\dfrac{3}{x-1}. \end{aligned} Namnen på de olika delarna av resultatet specificeras i bilden.
Specificering av kvot rest restbråk.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}