{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

|(a,b)|=sqrt(a^2+b^2)

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Att ta absolutbeloppet av en vektors koordinater är samma sak som att beräkna vektorns längd. Vektorn har alltså längden
Detta kan motiveras med Pythagoras sats.
close
Community (beta)