Teori

(a,b)=a2+b2|(a,b)|=\sqrt{a^2+b^2}

Att ta absolutbeloppet av en vektors koordinater är samma sak som att beräkna vektorns längd. Vektorn v=(1,2)\vec{v}=(1,2) har alltså längden (1,2)=12+22=5 le. \left|(1,2)\right|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5} \text{ le.} Detta kan motiveras med Pythagoras sats.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}