Teori

${\color{#8C8C8C}{\text{Udda }n\text{: }}}(-a)^n

-a^n=Sa¨ttermanenuddaexponentpa˚ettnegativttalblir[[PotensWordlistpotensen]]negativ.Vikanda¨rfo¨rplockabortparentesen.Exempelvisbetyder =
Sätter man en '''udda exponent''' på ett negativt tal blir [[Potens *Wordlist*|potensen]] negativ. Vi kan därför plocka bort parentesen. Exempelvis betyder (-3)^5att att -3$ multipliceras fem gånger. Två minustecken tar ut varandra, så minustecknen tar ut varandra parvis.
(3)5(-3)^5
(3)(3)(3)(3)(3)(-3)(-3)(-3)(-3)(-3)
3333(3)3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot(-3)
33333-3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3
35-3^5

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}