Teori

Multiplikation av positivt och negativt tal

När tal med olika tecken multipliceras blir produkten negativ, t.ex. 3(-5)=-35, 3(\text{-}5)=\text{-} 3\cdot 5, vilket blir -15.\text{-} 15.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}