Teori

$b\cdot \log_c(a)

\log_c\left(a^b\right)$ = Om ett tal multipliceras med en logaritm kan man sätta talet som exponent på logaritmens argument, exempelvis 2log3(5)=log3(52). 2\log_3(5)=\log_3\left(5^2\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}