Teori

$b\cdot\lg(a)

\lg\left(a^b\right)$ = Om ett tal multipliceras med en logaritm kan man sätta talet som exponent på logaritmens argument, exempelvis 2lg(3)=lg(32). 2\cdot\lg(3)=\lg\left(3^2\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}