Teori

$ \log_c\left(a^b\right)

b\cdot\log_c(a)$ = När man beräknar logaritmen av en potens kan exponenten flyttas ner och multipliceras med logaritmen, t.ex. log3(52)=2log3(5). \log_3\left(5^2\right)=2\log_3(5).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}