Teori

$\lg\left(a^b\right)

b\cdot \lg(a)$= När man beräknar logaritmen av en potens kan exponenten flyttas ner och multipliceras med logaritmen, t.ex. lg(52)=2lg(5). \lg\left(5^2\right)=2\lg(5).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}