Teori

Derivatan av atan(kv)a \tan(kv)

När man deriverar ett uttryck på formen atan(kv)a\tan(kv) låter man konstanten aa följa med utan att påverka deriveringen. Man deriverar alltså faktorn tan(kv)\tan(kv) för sig med hjälp av kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för tangens måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan k.k. T.ex. är D(3tan(4v))=34cos2(4v). D(3 \tan(4v)) = \dfrac{3 \cdot 4}{\cos^2(4v)}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}