Teori

Derivatan av asin(kv)a \sin(kv)

När man deriverar ett uttryck på formen asin(kv)a\sin(kv) låter man konstanten aa följa med utan att påverka deriveringen. Man deriverar alltså faktorn sin(kv)\sin(kv) för sig med hjälp av kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för sinus måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan k.k. T.ex. är D(3sin(4v))=34cos(4v)=12cos(4v). D(3 \sin(4v)) = 3 \cdot 4 \cos(4v) = 12 \cos(4v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}