Teori

Derivatan av acos(kv)a \cos(kv)


När man deriverar ett uttryck på formen acos(kv)a\cos(kv) låter man konstanten aa följa med utan att påverka deriveringen. Man deriverar alltså faktorn cos(kv)\cos(kv) för sig med hjälp av kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för cosinus måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan k.k. T.ex. är D(3cos(4v))=-34sin(4v)=-12sin(4v). D(3 \cos(4v)) = \text{-} 3 \cdot 4 \sin(4v) = \text{-} 12 \sin(4v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}