Teori

Derivatans definition

Derivatan definieras som ett gränsvärde. Oftast räknar man med derivator utan att utyttja den här formella framställningen, men ibland i t.ex. bevis och härledningar är det nödvändigt att använda derivatans definition.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}