Teori

cos(v)=sin(90v)\cos(v)=\sin(90^\circ-v)


Eftersom sinus och cosinus kan ses som förskjutningar av varandra kan man skriva sinusfunktioner som cosinusfunktioner och vice versa med hjälp av olika samband. Ett sådant samband är cos(v)=sin(90v). \cos(v)=\sin(90^\circ-v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}