Teori

de Moivres formel

Enligt de Moivres formel kan man för ett komplext tal zz beräkna znz^n genom att upphöja absolutbeloppet för zz till nn och multiplicera argumentet med n.n. Om man t.ex. vill upphöja ett tal med z=2|z| = 2 och arg(z)=π3\arg(z) = \frac{\pi}{3} till 33 får man z3=23ocharg(z3)=3arg(z). |z^3| = 2^3 \quad \text{och} \quad \arg(z^3) = 3\cdot \arg(z).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}