Teori

Primitiv funktion till axax

Funktionen axax är lika med ax1,ax^1, så för att bestämma dess primitiva funktion ökar man exponenten med 11 och dividerar med den nya exponenten, 2.2. Koefficienten aa påverkar inte den primitiva funktionen och står kvar framför funktionen. T.ex. är D-1(3x)=3x22ochD-1(-6x)=-6x22. D ^{\text{-}1} \left(3x \right) = 3 \cdot \dfrac{x^2}{2} \quad \text{och} \quad D ^{\text{-}1} \left(\text{-}6x \right) = \text{-}6 \cdot \dfrac{x^2}{2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}