Teori

Primitiv funktion till axax

Funktionen axax är lika med ax1,ax^1, så för att bestämma dess primitiva funktion ökar man exponenten med 11 och dividerar med den nya exponenten, 2.2. Koefficienten aa påverkar inte den primitiva funktionen och står kvar framför x2.x^2. T.ex. är D-1(3x)=3x22ochD-1(-6x)=-6x22. D ^{\text{-}1} \left(3x \right) = \dfrac{3x^2}{2} \quad \text{och} \quad D ^{\text{-}1} \left(\text{-}6x \right) = \dfrac{\text{-}6x^2}{2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}