{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

SqrtToSqrtFrac

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Regel

Division av kvadratrötter

När man dividerar kvadratrötter, t.ex. kan detta skrivas som . Vi kan visa varför genom att skriva om täljaren och nämnaren
som potenser och därefter använda potenslagarna.
close
Community (beta)