Regel

Division av kvadratrötter

När man dividerar kvadratrötter, t.ex. 23\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} kan detta skrivas som 23\sqrt{\frac{2}{3}}. Vi kan visa varför genom att skriva om täljaren och nämnaren 23 \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} som potenser och därefter använda potenslagarna.

23\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}
21undefined231undefined2\dfrac{2^{\left.1\middle/2\right.}}{3^{\left.1\middle/2\right.}}
(23)1undefined2\left( \dfrac{2}{3}\right)^{\left.1\middle/2\right.}
23\sqrt{\dfrac{2}{3}}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}